Eendenkooi

De Stichting Familie van der Kooij geeft 4 keer per jaar een familieblad uit: De Eendenkooi. Bijdragen daarvoor kunt u sturen naar redactie@stichtingvanderkooij.nl of Volendamlaan 716, 2547 CL in Den Haag. De volgende Eendenkooi, nr  172, wordt in juni 2021 verwacht. Kopij kunt u sturen tot uiterlijk 1 juni 2021. Oude uitgaven zijn na te bestellen voor €2,50 per stuk incl. portokosten.

De redactie houdt zicht het recht voor ingezonden kopij te weigeren of in te korten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ingezondene.

Eendenkooi, jaargang 48 nummer 171
* voorwoord van de voorzitter
* bericht van de penningmeester en jaarverslag
* Haye van der Kooi, de zoon van ….
* boekwerk over eendenkooien in Friesland is uit
* over de moestuincoach 
* artikel over een nazaat van een naamgenoot
* krantenartikel over het gespleten eiland
* het 2e deel van het artikel over de boerderij in Pijnacker
* enkele krantenartikelen

Eendenkooi, jaargang 47 nummer 170
* voorwoord van de voorzitter
* 1e deel van het artikel over naamgenoten in Pijnacker
* bijdrage van een naamgenoot over zijn familie
* een archiefstukje gevonden over een zeevarende naamgenoot
* een artikel uit Friesland over een boerderij en eendenkooi
* enkele krantenartikelen

Eendenkooi, jaargang 47 nummer 169
* voorwoord van de voorzitter
* artikel over naamgenoten en waar zij woonden
* enkele artikelen uit kranten zoals over het pimpen van caravans
* initiatief van een naamgenoot over waterbeheer
* over een naamgenoot uit Pretoria die daar een beveiligingsbedrijf beheert
* krantenartikel uit 1906 over een naamgenoot

 

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »