Eendenkooi

De Stichting Familie van der Kooij geeft 4 keer per jaar een familieblad uit: De Eendenkooi. Bijdragen daarvoor kunt u sturen naar redactie@stichtingvanderkooij.nl of Volendamlaan 716, 2547 CL in Den Haag. De volgende Eendenkooi, nr 164, wordt in juni verwacht. Kopij kunt u sturen tot uiterlijk 1 december 2019. Oude uitgaven zijn na te bestellen voor €2,50 per stuk incl. portokosten.

De redactie houdt zicht het recht voor ingezonden kopij te weigeren of in te korten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ingezondene.

Eendenkooi, jaargang 46 nummer 164
* Voorwoord van de voorzitter
* Het archief vertelt…..een akte uit 1743 geeft bijzonderheden uit een testament
* Interview met een oud medewerker van de Stichting
* De G- stam ook wel de Dortse stam genoemd
* Boer met hart voor de natuur verbetert vruchtbaarheid
* Aanleg zonnepark bij Leeuwarden
* Melkveehouder uit Bornwird teelde dit jaar voor het eerst veldbonen
* Harlingers omarmen een oude traditie
* Eendenkooien in het Waddengebied
* Over de schilder Jan van der Kooi en zijn laatste expositie
* Het feest van een 100-jarige
* nog meer artikelen uit kranten en van internet

Eendenkooi, jaargang 46 nummer 163
* Voorwoord van de voorzitter
* Jaarverslag 2018
* Van de bestuurstafel
* Interview
* Vernieuwend onderwijs op VMBO Friesland
* Katholieken en Protestanten in onze stamboom
* Terug in de tijd en weer naar nu, deel II
* Artikelen uit kranten en van internet

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »