Eendenkooi

De Stichting Familie van der Kooij geeft 4 keer per jaar een familieblad uit: De Eendenkooi. Bijdragen daarvoor kunt u sturen naar redactie@stichtingvanderkooij.nl of Volendamlaan 716, 2547 CL in Den Haag. De volgende Eendenkooi, nr  174, wordt in december 2021 verwacht. Kopij kunt u sturen tot uiterlijk 1 december 2021. Oude uitgaven zijn na te bestellen voor €2,50 per stuk incl. portokosten.

De redactie houdt zicht het recht voor ingezonden kopij te weigeren of in te korten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ingezondene.

Eendenkooi, jaargang 48, nummer 173
* voorwoord van de voorzitter
* vervolg artikel boerderij de Oude Overslagh
* artikel over de Hooglandse Van de Kooijen
* herinnering aan de tuinderij van Jacob van der Kooij
* een Van der Kooij die 25 jaar in Canada woont
* enkele krantenartikelen
* over het “bankje van Van der Kooi”

Eendenkooi, jaargang 48, nummer 172
* voorwoord van de voorzitter
* van de bestuurstafel en oproep voor leden voor de kascommissie
* artikel over de boerderij de “Oude Overslagh”
* over een honderdjarige naamgenoot
* artikel over voormalige onderduikers in Friesland
* groeten uit Finland door een naamgenoot
* een bijzondere vrouw Leentje van der Kooij
* over het werkzame leven van een Friese naamgenoot
* verder een paar artikelen uit kranten etc.

Eendenkooi, jaargang 48 nummer 171
* voorwoord van de voorzitter
* bericht van de penningmeester en jaarverslag
* Haye van der Kooi, de zoon van ….
* boekwerk over eendenkooien in Friesland is uit
* over de moestuincoach
* artikel over een nazaat van een naamgenoot
* krantenartikel over het gespleten eiland
* het 2e deel van het artikel over de boerderij in Pijnacker
* enkele krantenartikelen

 

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »