Eendenkooi

De Stichting Familie van der Kooij geeft 4 keer per jaar een familieblad uit: De Eendenkooi. Bijdragen daarvoor kunt u sturen naar redactie@stichtingvanderkooij.nl of Volendamlaan 716, 2547 CL in Den Haag. De volgende Eendenkooi, nr  171, wordt in maart 2021 verwacht. Kopij kunt u sturen tot uiterlijk 1 maart 2021. Oude uitgaven zijn na te bestellen voor €2,50 per stuk incl. portokosten.

De redactie houdt zicht het recht voor ingezonden kopij te weigeren of in te korten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ingezondene.

Eendenkooi, jaargang 48 nummer 170
* voorwoord van de voorzitter
* 1e deel van het artikel over naamgenoten in Pijnacker
* bijdrage van een naamgenoot over zijn familie
* een archiefstukje gevonden over een zeevarende naamgenoot
* een artikel uit Friesland over een boerderij en eendenkooi
* enkele krantenartikelen

Eendenkooi, jaargang 47 nummer 169
* voorwoord van de voorzitter
* artikel over naamgenoten en waar zij woonden
* enkele artikelen uit kranten zoals over het pimpen van caravans
* initiatief van een naamgenoot over waterbeheer
* over een naamgenoot uit Pretoria die daar een beveiligingsbedrijf beheert
* krantenartikel uit 1906 over een naamgenoot

Eendenkooi, jaargang 47 nummer 168
* voorwoord van de voorzitter
* In memoriam oud secretaris Jaap van der Kooij
* Bevrijding van Nederland met bijdragen van enkele donateurs
* Emigratie van naamgenoten naar diverse landen
* Krantenartikelen over naamgenoten
* Teun van der Kooij gedenkt zijn overleden echtgenote

Eendenkooi, jaargang 47 nummer 167

* Voorwoord van de voorzitter
* Jaarverslag van de penningmeester en van het secretariaat
* Van de bestuurstafel
* In memoriam oud voorzitter Jan van der Kooij
* 75 jaar bevrijding en verzoek om verhalen van de donateurs
* Interview Arie van der Kooij
* Het archief vertelt …..
* Krantenberichten

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »