Eendenkooi

De Stichting Familie van der Kooij geeft 4 keer per jaar een familieblad uit: De Eendenkooi. Bijdragen daarvoor kunt u sturen naar redactie@stichtingvanderkooij.nl of Volendamlaan 716, 2547 CL in Den Haag. De volgende Eendenkooi, nr 164, wordt in juni verwacht. Kopij kunt u sturen tot uiterlijk 1 maart 2020. Oude uitgaven zijn na te bestellen voor €2,50 per stuk incl. portokosten.

De redactie houdt zicht het recht voor ingezonden kopij te weigeren of in te korten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ingezondene.

eendenkooi, jaargang 47 nummer 167

* Voorwoord van de voorzitter
* Jaarverslag van de penningmeester en van het secretariaat
* Van de bestuurstafel
* In memoriam oud voorzitter Jan van der Kooij
* 75 jaar bevrijding en verzoek om verhalen van de donateurs
* Interview Arie van der Kooij
* Het archief vertelt …..
* Krantenberichten

Eendenkooi, jaargang 46 nummer 166
* Voorwoord van de voorzitter
* Berichten van de penningmeester en van de bestuurstafel
* Het archief vertelt ….
* Interview met een naamgenoot
* Afscheid van een lid van de Familieraad
* Plakboek van het Westland
* Uit een oud fotoalbum
* De tijdreis door de eendenkooi van Piaam
* Tante Alie
* Bloederige overval verfilmd
* Diverse artikelen uit kranten

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »