Donateur worden?

U kunt ons steunen voor minimaal €15,- per jaar. U ontvangt daarvoor vier maal per jaar ons familieblad de Eendenkooi.

Over Stichting Familie Van der Kooij(y,i)

Welkom op de website van de Stichting Familie van der Kooij (y,i). De stichting is opgericht bij notariële akte van 1 november 1973. Er zijn meer dan 400 donateurs verspreid over de hele wereld en verdeeld over meerdere stammen: de A (Delflandse tak), B, C, D, E- en G-stam en daarnaast de Friese tak. Over het ontstaan en de geschiedenis van de afzonderlijke stammen kunt u lezen op de betreffende pagina’s. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het secretariaat op te vragen.

Facebook Posts

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Server configuration issue
Please refer to our Error Message Reference.

Het doel

Ons doel is primair genealogisch onderzoek; in het voorjaar van 2013 is ons nieuwe genealogieënboek voor de A-stam uitgekomen. U kunt dit bestellen voor € 25,- incl. portokosten in Nederland bij: winkel@stichtingvanderkooij.nl. Daarnaast onderhouden wij contacten met en tussen naamgenoten. Dit doen wij door middel van ons blad de Eendenkooi, Facebook en door het 

houden van een naamgenotendag één maal in de vijf jaar. Door de coronacrisis dit jaar zijn er geen evenementen gehouden waar de Stichting aan heeft kunnen deelnemen. 

Ons doel is primair genealogisch onderzoek; in het voorjaar van 2013 is ons nieuwe genealogieënboek voor de A-stam uitgekomen. U kunt dit bestellen voor € 25,- incl. portokosten in Nederland bij: winkel@stichtingvanderkooij.nl. Daarnaast onderhouden wij contacten met en tussen naamgenoten. Door de coronacrisis dit jaar zijn er geen evenementen gehouden waar de Stichting aan heeft kunnen deelnemen.

 

 

Kerstnummer Eendenkooi

Het kerstnummer van de Eendenkooi is dit keer vroeg naar de donateurs gestuurd, maar beter te vroeg dan te laat zoals een keer gebeurd is. Let vooral op het bijgevoegde enquête formulier. Vul het in en stuur het op naar de werkgroep voortgang stichting Familie Van der Kooij.
Nieuwe kopij kunt u uiterlijk 1 maart 2022 naar de redactie sturen.

 

 

Overige meldingen

De nieuwe  kascommissie is compleet en heeft inmiddels de kas, tot tevredenheid, gecontroleerd. De penningmeester is décharge verleend. Het bestuur wenst alle lezers fijne Kerstdagen en een goed nieuw jaar toe.

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »