Er is inmiddels één aanmelding ontvangen van een donateur om tot de kascommissie toe te treden. Een tweede lid is wenselijk. Dus heeft u tijd en zin om een keer in het jaar enkele uurtjes vrij te maken om de boeken van de Stichting te controleren? Meld u zich dan aan.
Ook nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk nog steeds welkom.

Translate »