Het kerstnummer van de Eendenkooi is dit keer vroeg naar de donateurs gestuurd, maar beter te vroeg dan te laat zoals een keer gebeurd is. Let vooral op het bijgevoegde enquête formulier. Vul het in en stuur het op naar de werkgroep voortgang stichting Familie Van der Kooij.
Nieuwe kopij kunt u uiterlijk 1 maart 2022 naar de redactie sturen.

 

 

Translate »