Overige meldingen

Een groot aantal donateurs heeft inmiddels de donatie van 15 euro betaald. Dank hiervoor. Diegene die dit nog niet heeft gedaan worden verzocht dit per omgaande te doen. Anders moeten er over enige tijd weer aanmaningen gestuurd worden, geen leuk werk...

Eendenkooi editie juni

De Eendenkooi van maart 2020 is naar de donateurs gestuurd. Op de pagina van de Eendenkooi van deze site vindt u een korte samenvatting van de artikelen in het het blad. Nieuwe kopij ontvangen wij graag voor 1 juni 2020. Heeft u een herinnering aan de bevrijding of...

Eendenkooi editie maart

De Eendenkooi van maart is bij de donateurs bezorgd. Volgende kopij graag voor 1 juni a.s. We zoeken verhalen en of herinneringen aan de bevrijding van Nederland, die wij in de volgende Eendenkooi kunnen publiceren. Doet u mee?
Translate ยป