Overige meldingen

Jubileum 50 jaar Stichting Familie Van der Kooij(i,y). Op 1 november 1973 werd de Stichting bij notariële akte opgericht. Natuurlijk gaan we dit met elkaar groots vieren. Het wordt dan ook geen gewone familiedag, zoals afgelopen keren, maar iets waar we het nog lang...

Eendenkooi editie juni

De Eendenkooi van maart 2020 is naar de donateurs gestuurd. Op de pagina van de Eendenkooi van deze site vindt u een korte samenvatting van de artikelen in het het blad. Nieuwe kopij ontvangen wij graag voor 1 juni 2020. Heeft u een herinnering aan de bevrijding of...

Eendenkooi editie maart

De Eendenkooi van maart is bij de donateurs bezorgd. Volgende kopij graag voor 1 juni a.s. We zoeken verhalen en of herinneringen aan de bevrijding van Nederland, die wij in de volgende Eendenkooi kunnen publiceren. Doet u mee?
Translate »