Bibliotheek

De volgende boeken zijn eigendom van de Stichting Familie van der Kooij en bevinden zich in onze bibliotheek die is ondergebracht in onze archiefruimte in het Verenigingscentrum van “Ons Voorgeslacht” gevestigd in het Radex gebouw in Delft, Rotterdamseweg 183C 2629 HD. Geopend elke 2e zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.

Wilt u één van deze boeken raadplegen of lenen neemt u dan contact op met het secretariaat of de voorzitter dan kunt u ervan verzekerd zijn dat een bestuurslid van de Stichting Familie van der Kooij aanwezig zal zijn om u verder te helpen.

closed
Van der Kooij(y,i)

Aad van der Kooij
• Beestje Majesteit

Akke van der Kooij e.a.
• Zoeken naar grondwoorden

dr. A. van der Kooij
• Abraham,

Arie van der Kooij
• De labschool vereeuwigd

Gerrit van der Kooij
• Verzamelde gedichten

Jan van der Kooij e.a.
• Wijzer op weg in Leiderdorp

Jan van der Kooij e.a
• Leiderdorp van straat tot straat

Jan van der Kooij
• En wat dies meer zij

D. van der Kooij
• The growth of bacteria on organic compounds in drinking water

Jan van der Kooij
• Langs wegen van duister en licht

Jan van der Kooij
• Verzamelde gedichten

Jan van der Kooij
• Werkelijkheid

Jan van der Kooij
• Haiku gedichten

Paulie van der Kooij
• Met vingers van licht

M. van der Kooij
• Om niet te vergeten

Hedzer van der Kooi
• Stapje voor stapje de kerkdienst door

H. van der Kooij
• Dag-retour vlucht

drs. Aad van der Kooij
• Ik of Gij?

drs. Aad van der Kooij
• In zijne voetstappen

drs. Aad van der Kooij
• Utrechtse biografieën

Jorrit van der Kooi
• De vloeivelden

Th.B.W. van der Kooij e.a
• Groeten uit Rijswijk

Th.B.W. van der Kooij e.a.
• Rijswijk te kijk

Teunis van der Kooij
• Leerschool der kleine luyden

Teun van der Kooij
• Maasland anno 1840

H. van der Kooij
• Algemene Geodesie

Tijmen van der Kooy
• Het was een schone dag

Willem Bartel van der Kooi
• Het tekenonderwijs in Friesland

Jan van der Kooi
• Schilder en tekenaar

A

M. Achterberg
  • De Hollandse Bodebus

A. Alberts
  • De huzaren van Castricum

G. Alders
  • Hollandse Studiën

P.S. Anes
  • De huzaren van Castricum De uitwateringssluizen van Katwijk

B

E.A. Beresteyn
  • Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk van Delft

J. v.d.Berg
  • De ouderdom vertelt aan de jeugd

J.C. Besteman
  • Hollandse Studiën

A. Bijl
  • Merkwaardige historiën in en om Vlaardingen

A. Bijl
  • Van spoken en heksen in en om Vlaardingen

J.Th. Boelen
  • Stamboek der familie Boelen

J.A. de Boo
  • Heraldiek

C. Boschma
  • Het tekenonderwijs in Friesland, van de Kooi

N. Bosma
  • Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar

H. Brouwer
  • Beschrijving van de dtb boeken

H. Brouwer
  • Beknopte handleiding tot kennis van het oude schrift

P. Bulthuis
  • De weduwe in koffie, thee en tabak

D

A.P.A. van Daalen
  • Delftse Poorthistorie, doe open de poort

A. Th. van Deursen
  • Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, dagelijks brood

A. Th.van Deursen
  • Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, Volkscultuur

S. Dijkhuizen
  • Eendenkooien

C. Drossaart van Dusseldorp
  • Merkwaardige privileges van Vlaardingen

 

F

W.A. Feitsma
  • Delft en haar krijgsgeschiedenis

W.J.Formsma
  • Gids voor de Nederlandse archieven

G

Gallée
  • Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners

Gelder
  • Munten in muntvondsten

H

Hagoort
  • Twintig eeuwen emancipatie

Havenaar
  • Havenaar familienaam

Hazelzet
  • Rotterdam van vissersdorp tot wereldhaven

G.D. van der Heide
  • Rotterdam en omgeving aan het eind van de middeleeuwen

C. Hoek
  • Havenaar familienaam

C.S.T.J. Huijts
  • De ontwikkeling van Midden Delflandse boerderijen

closed
J

H.P.H. Jansen
  • Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden

W. Jappe
  • Handleiding voor de lokale regionale geschiedenis

L

K. ter Laan
  • Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

K

J. Kal
Een dichter in mijn familie

J.J.H.G.D. Karelse
• Eendenkooi en kooibedrijf in Nederland

F.J. Kleijn
• Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven

H.J. Knottenbelt
• Vlaardingen in de 2e helft van der 16e eeuw

E. Kolff
• De Tempel, verleden en toekomst van een landgoed

J.C. Kort
• Het archief van de Heren van Haarlem

E.H. Kossmann
• De lage landen 1780-1940

N
O. Neubecker
• Bronnen, symbolen en betekenis van heraldiek

J.W. Niemeyer
• Delft en Delfland

K. Nieuwkamp
• Europeese totemdieren

C. Niewhoff
• Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland

D.J. Noordam
• Leven in Maasland

O
L.G. Oosterling
• Wassenaarders kent u ze nog

F. van Ooststroom
• Midden Delfland, boerenerven

G. Ottevanger
• Midden Delfland, molens en gemalen en andere waterstaatkundige elementen

M

K.A. Mayer
• Rotterdam, havenstad in de frontlijn

J. Mevius
• De munten van het koninkrijk

J. Moerman
• De kerk van ’t Woudt

P
H. Paape
• De geuzen

C. Pama
• Ons familiewapen

J.C.H. de Pater
• De familie Falck in de patriottentijd

A.N.W. van der Plank
• Het namenboek

Th.J. Poelstra
• Het Hollandse stadsarchief

E.P. Polak
• Zorg voor het familiearchief

J.L.F. Post
• Geschiedenis van Maasland

closed
S

G.D.J. Schotel
• Het Oud Hollands huisgezin

G.D.J. Schotel
• Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen

G.H.J. Seegers
• Persoonlijk gegeven, grepen uit de geschiedenis van de bevolkingsregistratie

M.C. Sigal
• Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker

G. van Spaan
• Rotterdam, beschrijven van stad en omliggende dorpen

T

A. van der Tang
• Stamboomonderzoek

J. van Toll
• Een en ander over sibbekunde

R

J. de Rek
• Prinsen, patriciërs en patriotten

J. de Rek
• Van Hunenbed tot Hanzenstad

J. de Rek
• Van Bourgondië tot barok

J. de Rek
• Koningen, kabinetten en klompenvolk

J. de Rek
• Van zingende torens en malende molens

R.A.D. Renting
• Rotterdam in de 17e en 18e eeuw

U

J.H.W. Unger
• Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland

V

J. Verheul
• Rotterdam, verdwenen en bestaande windmolens

J. Verheul
• Oude boerenhofsteden in Zuid Holland

J. Verheul
• Boerderijen in Zuid Holland

J. Verheul
• Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad

D. Vis à Saandyk
• Kroniek van een Zaans geslacht

J.J. Voskuil
• Kohieren van de 10e penning Overschie en Twisk

W

B. van Waalwijk
• Rotterdams kwartierstatenboek

H.B.E. Warnaars
• Molens en klederdrachten in Nederland

T. Wijsenbeek
• Achter de gevels van Delft

J.P. Winsemius
• Delfland en de 7 ambachten van het Hoogheemraadschap

Z

C. Zevenbergen
• Rotterdam, toen zij vertrokken

closed
Van der Kooij(y,i)

Aad van der Kooij
• Beestje Majesteit

Akke van der Kooij e.a.
• Zoeken naar grondwoorden

dr. A. van der Kooij
• Abraham,

Arie van der Kooij
• De labschool vereeuwigd

Gerrit van der Kooij
• Verzamelde gedichten

Jan van der Kooij e.a.
• Wijzer op weg in Leiderdorp

Jan van der Kooij e.a
• Leiderdorp van straat tot straat

Jan van der Kooij
• En wat dies meer zij

D. van der Kooij
• The growth of bacteria on organic compounds in drinking water

Jan van der Kooij
• Langs wegen van duister en licht

Jan van der Kooij
• Verzamelde gedichten

Jan van der Kooij
• Werkelijkheid

Jan van der Kooij
• Haiku gedichten

Paulie van der Kooij
• Met vingers van licht

M. van der Kooij
• Om niet te vergeten

Hedzer van der Kooi
• Stapje voor stapje de kerkdienst door

H. van der Kooij
• Dag-retour vlucht

drs. Aad van der Kooij
• Ik of Gij?

drs. Aad van der Kooij
• In zijne voetstappen

drs. Aad van der Kooij
• Utrechtse biografieën

Jorrit van der Kooi
• De vloeivelden

Th.B.W. van der Kooij e.a
• Groeten uit Rijswijk

Th.B.W. van der Kooij e.a.
• Rijswijk te kijk

Teunis van der Kooij
• Leerschool der kleine luyden

Teun van der Kooij
• Maasland anno 1840

H. van der Kooij
• Algemene Geodesie

Tijmen van der Kooy
• Het was een schone dag

Willem Bartel van der Kooi
• Het tekenonderwijs in Friesland

Jan van der Kooi
• Schilder en tekenaar

A

M. Achterberg
  • De Hollandse Bodebus

A. Alberts
  • De huzaren van Castricum

G. Alders
  • Hollandse Studiën

P.S. Anes
  • De huzaren van Castricum De uitwateringssluizen van Katwijk

B

E.A. Beresteyn
  • Grafmonumenten en grafzerken in de Oude Kerk van Delft

J. v.d.Berg
  • De ouderdom vertelt aan de jeugd

J.C. Besteman
  • Hollandse Studiën

A. Bijl
  • Merkwaardige historiën in en om Vlaardingen

A. Bijl
  • Van spoken en heksen in en om Vlaardingen

J.Th. Boelen
  • Stamboek der familie Boelen

J.A. de Boo
  • Heraldiek

C. Boschma
  • Het tekenonderwijs in Friesland, van de Kooi

N. Bosma
  • Balthazar Gerards, moordenaar en martelaar

H. Brouwer
  • Beschrijving van de dtb boeken

H. Brouwer
  • Beknopte handleiding tot kennis van het oude schrift

P. Bulthuis
  • De weduwe in koffie, thee en tabak

D

A.P.A. van Daalen
  • Delftse Poorthistorie, doe open de poort

A. Th. van Deursen
  • Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, dagelijks brood

A. Th.van Deursen
  • Mensen van klein vermogen. Het kopergoud van de gouden eeuw, Volkscultuur

S. Dijkhuizen
  • Eendenkooien

C. Drossaart van Dusseldorp
  • Merkwaardige privileges van Vlaardingen

 

F

W.A. Feitsma
  • Delft en haar krijgsgeschiedenis

W.J.Formsma
  • Gids voor de Nederlandse archieven

G

Gallée
  • Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners

Gelder
  • Munten in muntvondsten

H

Hagoort
  • Twintig eeuwen emancipatie

Havenaar
  • Havenaar familienaam

Hazelzet
  • Rotterdam van vissersdorp tot wereldhaven

G.D. van der Heide
  • Rotterdam en omgeving aan het eind van de middeleeuwen

C. Hoek
  • Havenaar familienaam

C.S.T.J. Huijts
  • De ontwikkeling van Midden Delflandse boerderijen

J

H.P.H. Jansen
  • Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden

W. Jappe
  • Handleiding voor de lokale regionale geschiedenis

L

K. ter Laan
  • Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

K

J. Kal
Een dichter in mijn familie

J.J.H.G.D. Karelse
• Eendenkooi en kooibedrijf in Nederland

F.J. Kleijn
• Beschrijving en geschiedenis van Delfshaven

H.J. Knottenbelt
• Vlaardingen in de 2e helft van der 16e eeuw

E. Kolff
• De Tempel, verleden en toekomst van een landgoed

J.C. Kort
• Het archief van de Heren van Haarlem

E.H. Kossmann
• De lage landen 1780-1940

N
O. Neubecker
• Bronnen, symbolen en betekenis van heraldiek

J.W. Niemeyer
• Delft en Delfland

K. Nieuwkamp
• Europeese totemdieren

C. Niewhoff
• Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland

D.J. Noordam
• Leven in Maasland

O
L.G. Oosterling
• Wassenaarders kent u ze nog

F. van Ooststroom
• Midden Delfland, boerenerven

G. Ottevanger
• Midden Delfland, molens en gemalen en andere waterstaatkundige elementen

M

K.A. Mayer
• Rotterdam, havenstad in de frontlijn

J. Mevius
• De munten van het koninkrijk

J. Moerman
• De kerk van ’t Woudt

P
H. Paape
• De geuzen

C. Pama
• Ons familiewapen

J.C.H. de Pater
• De familie Falck in de patriottentijd

A.N.W. van der Plank
• Het namenboek

Th.J. Poelstra
• Het Hollandse stadsarchief

E.P. Polak
• Zorg voor het familiearchief

J.L.F. Post
• Geschiedenis van Maasland

S

G.D.J. Schotel
• Het Oud Hollands huisgezin

G.D.J. Schotel
• Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen

G.H.J. Seegers
• Persoonlijk gegeven, grepen uit de geschiedenis van de bevolkingsregistratie

M.C. Sigal
• Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker

G. van Spaan
• Rotterdam, beschrijven van stad en omliggende dorpen

T

A. van der Tang
• Stamboomonderzoek

J. van Toll
• Een en ander over sibbekunde

R

J. de Rek
• Prinsen, patriciërs en patriotten

J. de Rek
• Van Hunenbed tot Hanzenstad

J. de Rek
• Van Bourgondië tot barok

J. de Rek
• Koningen, kabinetten en klompenvolk

J. de Rek
• Van zingende torens en malende molens

R.A.D. Renting
• Rotterdam in de 17e en 18e eeuw

U

J.H.W. Unger
• Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland

V

J. Verheul
• Rotterdam, verdwenen en bestaande windmolens

J. Verheul
• Oude boerenhofsteden in Zuid Holland

J. Verheul
• Boerderijen in Zuid Holland

J. Verheul
• Merkwaardige oude bouwwerken aan het jaagpad

D. Vis à Saandyk
• Kroniek van een Zaans geslacht

J.J. Voskuil
• Kohieren van de 10e penning Overschie en Twisk

W

B. van Waalwijk
• Rotterdams kwartierstatenboek

H.B.E. Warnaars
• Molens en klederdrachten in Nederland

T. Wijsenbeek
• Achter de gevels van Delft

J.P. Winsemius
• Delfland en de 7 ambachten van het Hoogheemraadschap

Z

C. Zevenbergen
• Rotterdam, toen zij vertrokken

STICHTING VAN DER KOOIJ(Y,I)         |       PRIVACY       |         CONTACT

Translate »