Eendenkooi maart

De Eendenkooi van maart is weer uit met mooie artikelen. Fijn leesplezier en stuur ook eens kopij naar de redactie. Wij publiceren graag iets wat door onze donateurs gestuurd wordt.  

Overige meldingen

Er zijn nog enkele donateurs de hun bijdrage voor 2021 nog niet betaald hebben. Doe de penningmeester een plezier en betaal zo snel mogelijk die 15...

Eendenkooi editie juni

De Eendenkooi van maart 2020 is naar de donateurs gestuurd. Op de pagina van de Eendenkooi van deze site vindt u een korte samenvatting van de artikelen in het het blad. Nieuwe kopij ontvangen wij graag voor 1 juni 2020. Heeft u een herinnering aan de bevrijding of...

Eendenkooi editie maart

De Eendenkooi van maart is bij de donateurs bezorgd. Volgende kopij graag voor 1 juni a.s. We zoeken verhalen en of herinneringen aan de bevrijding van Nederland, die wij in de volgende Eendenkooi kunnen publiceren. Doet u mee?
Translate »