Kerstnummer Eendenkooi

Het kerstnummer van de Eendenkooi is dit keer vroeg naar de donateurs gestuurd, maar beter te vroeg dan te laat zoals een keer gebeurd is. Let vooral op het bijgevoegde enquête formulier. Vul het in en stuur het op naar de werkgroep voortgang stichting Familie Van der...

Overige meldingen

De nieuwe  kascommissie is compleet en heeft inmiddels de kas, tot tevredenheid, gecontroleerd. De penningmeester is décharge verleend. Het bestuur wenst alle lezers fijne Kerstdagen en een goed nieuw jaar...

Eendenkooi editie juni

De Eendenkooi van maart 2020 is naar de donateurs gestuurd. Op de pagina van de Eendenkooi van deze site vindt u een korte samenvatting van de artikelen in het het blad. Nieuwe kopij ontvangen wij graag voor 1 juni 2020. Heeft u een herinnering aan de bevrijding of...

Eendenkooi editie maart

De Eendenkooi van maart is bij de donateurs bezorgd. Volgende kopij graag voor 1 juni a.s. We zoeken verhalen en of herinneringen aan de bevrijding van Nederland, die wij in de volgende Eendenkooi kunnen publiceren. Doet u mee?
Translate »