Eendenkooi september

De Eendenkooi van september is bij de donateurs bezorgd. In verband met de feestdagen ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk nieuwe kopij, maar uiterlijk 15 november aanstaande.

Eendenkooi september

De Eendenkooi van september is bij de donateurs bezorgd. In verband met de feestdagen ontvangen wij nieuwe kopij zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 15 november aanstaande.

Eendenkooi juni

Het voorjaarsnummer van de Eendenkooi is bij de donateurs bezorgd. Veel leesplezier ermee. . Nieuwe kopij kunt u uiterlijk 1 juni2022 naar de redactie sturen.    

Overige meldingen

Een groot aantal donateurs heeft inmiddels de donatie van 15 euro betaald. Dank hiervoor. Diegene die dit nog niet heeft gedaan worden verzocht dit per omgaande te doen. Anders moeten er over enige tijd weer aanmaningen gestuurd worden, geen leuk werk...
Translate »