Eendenkooi december

Nog net op tijd is de nieuwe Eendenkooi voor de feestdagen bij de donateurs bezorgd. Nieuwe kopij ontvangen graag begin maart. Verder alle donateurs een goed 2023 toegewenst.  

Eendenkooi september

De Eendenkooi van september is bij de donateurs bezorgd. In verband met de feestdagen ontvangen wij nieuwe kopij zo vroeg mogelijk maar uiterlijk 15 november aanstaande.

Eendenkooi juni

Het voorjaarsnummer van de Eendenkooi is bij de donateurs bezorgd. Veel leesplezier ermee. . Nieuwe kopij kunt u uiterlijk 1 juni2022 naar de redactie sturen.    

Overige meldingen

Jubileum 50 jaar Stichting Familie Van der Kooij(i,y). Op 1 november 1973 werd de Stichting bij notariële akte opgericht. Natuurlijk gaan we dit met elkaar groots vieren. Het wordt dan ook geen gewone familiedag, zoals afgelopen keren, maar iets waar we het nog lang...
Translate »